1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Uživatel je povinen zveřejňovat pouze slušné příspěvky, které nejsou v rozporu s dobrými mravy, pravidly slušného chování, platnými zákony a obecně závaznými etickými principy společnosti. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci, nesmí vyzývat k násilí či potlačování práv, hanobení rasy, národa a přesvědčení. V diskusích je zakázáno diskriminovat jiné uživatele. Diskuse není určena k šíření reklamy, spamu, odkazů na komerční webové stránky, k poptávkám nebo nabídkám nelegálně šířeného obsahu.

Diskuse neslouží k vyřizování osobních sporů. Vkládejte pouze příspěvky, které mohou být ostatním uživatelům přínosem. Diskuse není chat. Je zakázáno používat vulgární výrazy.

Přispívat do diskuzního fóra je povoleno pouze registrovaným členům BD Mrkvičkova 1361 až 1369.

2. NOVÁ TÉMATA
Před založením nového tématu si projděte všechna fóra, zda již není založeno vlákno na stejné téma. Vyhnete se tak duplicitním tématům.

3. PRÁVA MAJITELE SERVERU
Moderátor diskuze či administrátor si vyhrazuje právo přesunout nesprávně umístěné příspěvky, příspěvky mimo téma do odpovídajících fór. Rovněž má právo příspěvek smazat, bude-li v rozporu s pravidly diskusí, nebo se bude jednat o reklamní příspěvky.

4. KOMUNIKACE
Porušení pravidel či nevhodné chování na diskusích lze hlásit administrátorům či moderátorům diskusí (Ing. Miroslav Šmerda, Bc. Miroslav Dekař, Jaroslav Antoš), nebo na e-mailovou adresu BD.
Stejně tak můžete zasílat své návrhy na vylepšení, změny diskuze, webu.