Další přistavení kontejneru

Informujeme vlastníky a členy BD, že se plánuje přistavení kontejneru

(za domem č.p. 1361 - 1365) na den 28.06.2022  od 09,00 hod.

Přistaví se kontejner na jižní straně domu, tj. směrem k tramvajím.

Upozorňujeme všechny nezodpovědné vlastníky a členy, aby si včas uklidili svůj majetek, který neoprávněně skladují ve společných prostorách domu.

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel !

Zde je ukázka jak ukládají ve společných prostorách svůj nepotřebný majetek např. uživatelé bytů v suterénu č.p. 1362.  FOTO.

Za společné peníze nás všech se věci odvezou, místo aby na svůj občanský průkaz nepotřebné věci odvezli do sběrného dvora zdarma !

Nejbližší sběrný dvůr pro Praha - Řepy.

Představenstvo BD