Stavební povolení pro domy 1361 až 1365  a 1366 až 1369 nabylo právní moci.