Vážení družstevníci a vlastníci bytových jednotek,

          dne 19.9.2022 byla zahájena topná sezóna 2022. V případě, že v bytě nehřejí radiátory doporučujeme, aby uživatelé bytů v nejvyšším podlaží provedli odvzdušení.

Systém topení může být  zavzdušněn vzhledem k tomu, že v domě 1361-65 byla provedena kompletní rekonstrukce výměníkové stanice.

Představenstvo BD

 

Vážení členové a vlastníci bytových jednotek,

            v minulém týdnu obcházeli domy dva pánové s nabídkou odkoupení bytu za tržní cenu. Jeden se představoval jako p. Novák, druhý je údajně advokát. Vzhledem k nestandardnímu jednání těchto osob zachovejte prosím maximální obezřetnost a nepředávejte své osobní údaje a nedoporučujeme takto uzavírat žádný obchod, resp. prodávat svá práva a povinnosti v družstvu nebo takto předávat údaje k bytové jednotce.

Představenstvo BD

Vážení družstevníci a vlastníci bytových jednotek,

představenstvo na svém jednání 24.8.2022 projednalo následující opatření:

vícepracem objednávaných členy BDM a vlastníky bytových jednotek u zhotovitele stavby (M. Procházky), např. výměna oken, el. instalace zásuvek a osvětlení, zasklení lodžií, předokenní žaluzie, mříže, satelitní držáky, klimatizace atd. musí předcházet podání žádosti/oznámení představenstvu družstva. Jedná se o stavební úpravy na společné části domu.

S podáním žádosti prosím vyčkejte až budete se zhotovitelem víceprací závazně domluveni a přijali jste jeho nabídku.

V privátní části webových stránek v menu FORMULÁŘE si můžete stáhnout pro tyto účely připravené formuláře. 

Představenstvo BD 

 

Dne 23.8.2022 proběhla oprava zámků, konkrétně přístup z 1362 ke sklepním kójím na levé a pravé straně, dále přístup ke sklepním kójím z 1363.

Zámky byly nastaveny na původní klíče uživatelů sklepů.