Vážení družstevníci a vlastníci bytových jednotek,

           občas se dotazujete na plánovaný rozsah revitalizace domů č.p. 1361 - 65, č.p. 1366 -69. Zde jsou odpovědi:

A) Aktuální stav a informace můžete obdržet v úředních hodinán BD a SVJ.

B) V menu DOKUMENTY/REVITALIZACE DOMU č.p. 1361-65, resp. č.p. 1366-69 najdete podrobnější informace z projektu.

nebo zde:

pro dům SVJ 1361 - 65

pro dům SVJ 1366 - 69

 Připomínáme důrazně, že po dobu rekonstrukce lodžií je zákaz vstupu na lodžie ! 

Další přistavení kontejneru

Informujeme vlastníky a členy BD, že se plánuje přistavení kontejneru

(za domem č.p. 1361 - 1365) na den 28.06.2022  od 09,00 hod.

Přistaví se kontejner na jižní straně domu, tj. směrem k tramvajím.

 Stavební povolení pro domy 1361 až 1365  a 1366 až 1369 nabylo právní moci. 

Vážení družstevníci, vlastníci bytových jednotek,

informujeme Vás, že zdůvodu provádění plánovaných oprav na zdroji tepla bude přerušena dodávka tepelné energie, tj. tepla a teplé vody v termínu

01.08.2022  od 00:10 hod.  až  02.08.2022 do 23:50 hod.